1

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

News Discuss 
در هر دوره یک حداقل امتیاز تعیین می شود و افرادی که بتوانند این امتیاز یا بیشتر از آن را کسب کنند مجاز به ورود به مرحله بعد می شوند. هرچه امتیاز بدست آمده بیشتر باشد شانس دریافت دعوتنامه نیز بیشتر می گردد. نخیر. مدرک حقوق بین الملل جزء https://www.top-travel.ir/مهاجرت-به-کانادا-یا-کار-در-ترکیه-؟/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story