1

تغییر مسیرها: یک راه برای ایجاد یا شکستن مهاجرت سایت شما - جمعه وایت برد

News Discuss 
تغییر مسیر صحیح URL های شما یکی از مهمترین کارهایی است که می توانید انجام دهید تا بتوانید یک سایت را به راحتی انجام دهید ، اما اگر می خواهید درست آن را انجام دهید ، فرآیندهای روشنی وجود دارد. در جمعه Whiteboard Friday (جمعه وایت برد) ، کامرون جنکینز http://seo-in-iran.rozblog.com/post/12/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7---%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story