1

روغن خراطین بالینسو، اثرات و خواص آن

News Discuss 
روغن خراطین بالینسو یک روغن با پایه گیاهی و طبیعی است که از بدن کرم خاکی و هم چنین، مخلوطی از گیاهان مختلف تولید می شود.به دلیل آن که بیشترین و مهم ترین جزء تشکیل دهنده روغن خراطین، نوعی کرم خاکی به نام ایزینیا فتیدا است، http://balinso.blog.ir/post/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story