1

دستگاه حضور و غیاب چهره ای

News Discuss 
در صفحه بعد بایستی مانند توضیحات در تصویر مشخصات خود را وارد کنید. در این شرایط، رمز اول پویا و رمز اول ثابت همزمان قابل استفاده در ابزارهای پذیرش کارت می باشند. این سیستم ها سیستم ممکن است شامل بخش های پیگیری متقاضی، آموزش کارکنان و بسیاری از ویژگی های http://paxtonq0pcp.dbblog.net/20549212/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story