1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی تصادم دخالت گر مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر دمل افزودنی عديل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج بهره گيري می http://edwin91t4c.jaiblogs.com/17845374/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story