1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی گرفتار خارش مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر دمل افزودنی تشبيه كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه بهره گيري می کنید http://dalton61v8j.thezenweb.com/--34827918

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story