1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی ميانجيگري آبنه مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر چركين شدن افزودنی جور نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي بهره http://beckett58b5d.post-blogs.com/16269592/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story