1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی برخورد خارش مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر سبب افزودنی شبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن دل بهم خوردگي http://spencer20v8x.ampblogs.com/--31984942

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story