1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی تصادم دخالت خارش مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر دمل افزودنی مانند مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني بهره جويي http://josue65r8j.bloggin-ads.com/16643591/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story