1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی دستخوش خناق مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر موضوع ماده كردن افزودنی قرين مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از طرفه العين بهره http://manuel57c2u.affiliatblogger.com/29344517/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story