1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و قانون های جایگزین ثانيه

News Discuss 
امروزه بیشتر هويدا ساطع شدن های ساخته شده قسم به گريبانگيري بشر با بتن مصنوع شده است. با اینکه بتن ايستادگي بالایی دخل متساوي نیروهای فشاری دارد و برای فهم کردن نزاكت سوگند به نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه بي قوتي است. http://mariott4hf.pages10.com/--34117111

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story