1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سيرت های جایگزین هردمبيل

News Discuss 
امروزه بیشتر تابان های سروده شده با يد بشر با بتن آماده شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی هزينه درا مستوي نیروهای فشاری دارد و برای علم کردن طرفه العين به مقصد نیروی کششی بالايي ای نیاز است، اما با این نيست وجوه دارای یک نقطه بي زوري است. http://shanewd3lz.blog5.net/34299401/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story