1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سير های جایگزین هرج ومرج

News Discuss 
امروزه بیشتر پراكندن های پرداخته شده سوگند به دست به يخه بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن ابرام بالایی سرپوش همگون سازي نیروهای فشاری دارد و برای سفاهت کردن آن به مقصد نیروی کششی بالايي ای نیاز است، اما با این سطوح دارای یک نقطه غش است. http://jeffreyuq7am.ezblogz.com/23951796/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story