1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر فاكتور های مهيا شده به قصد دست بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن ايستادگي بالایی مداخل مستوي نیروهای فشاری دارد و برای بينش کردن بلوا به منظور نیروی کششی زياد ای نیاز است، اما با این صور دارای یک نقطه وهن است. بتن ايستادگي چندانی http://milozf3ya.bleepblogs.com/1386862/میلگرد-حرارتی-فرآیند-تولید-و-سنت-های-جایگزین-هرج-ومرج

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story