1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وضع های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر نمايان های صنع شده سوگند به گلاويز بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن دوام بالایی درون معادل سازي نیروهای فشاری دارد و برای بينش کردن بي نظمي سوگند به نیروی کششی هنگفت ای نیاز است، اما با این نابودي دارای یک نقطه وهن است. بتن http://cesarcp7bn.full-design.com/--35404074

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story