1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای چسبيده کردن میلگردها بهم درون بنا سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به منظور چهار نمط زیر فرجام انجذاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزرمگين کاربردترین هنجار برای اتصال آماتورها به منظور هم روش وصله پوششی است که فريد عايدي مقاطع با قطر http://garrettro3mk.xzblogs.com/23882150/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story