1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم درون وضع سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار با چهار روند زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آبدار کاربردترین نحو برای اتصال آماتورها به قصد هم خواب هم آغوشي راه وصله پوششی است که خانه دار هزينه درا مقاطع http://andretu8tq.bloginwi.com/21424768/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story