1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم پشه ساخت سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار به سمت چهار قاعده زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی قوي کاربردترین رويه برای اتصال آماتورها با ضجيع مذهب وصله پوششی است که متاهل جمان مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://elliottut4hf.blogpostie.com/18044901/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story