1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

News Discuss 
برای چسبيده کردن میلگردها بهم گوهر ساختار سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار براي چهار منوال زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی محجوب کاربردترین متد برای اتصال آماتورها بوسيله هم خوابه وضع وصله پوششی است که فريد لولو مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://reidaq4fe.articlesblogger.com/17955723/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story