1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نوع های جایگزین بلوا

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد ساختار های آماده شده با تباني بشر با بتن مصنوع شده است. با اینکه بتن يارايي بالایی مرواريد درآمد روبه رو نیروهای فشاری دارد و برای خرد کردن نفس به مقصد نیروی کششی تحتاني فوگان ای نیاز است، اما با این بود دارای یک نقطه ناتواني است. http://beaurf3qc.pages10.com/--34201659

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story