1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای چسبيده کردن میلگردها بهم لولو نهاد سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار بوسيله چهار سياق زیر ارتكاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبه کاربردترین سيرت برای اتصال آماتورها بوسيله هماره روند وصله پوششی است که بي همتا پشه مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://damienix0jq.review-blogger.com/17527774/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story