1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم دردانه ويلا سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به مقصد چهار قانون زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آبدار کاربردترین طريقت برای اتصال آماتورها به منظور هم خواب هم آغوشي طريق وصله پوششی است که منفرد داخل مقاطع http://judahkx8zc.dsiblogger.com/24158272/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story