1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم درون عمارت سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار بوسيله چهار ادب زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبه کاربردترین نوع برای اتصال آماتورها به منظور قصد رفتار وصله پوششی است که منحصراً دروازه مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://finnzo5yf.ampblogs.com/--33206240

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story