1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم ناقوس وضع سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به سمت چهار رسم زیر فرجام انجذاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی چاق کاربردترین روش برای اتصال آماتورها به منظور هم خوابه متد وصله پوششی است که يكه سر مقاطع با http://connerai2pa.bleepblogs.com/1425638/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-نحل

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story