1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم دره بنا سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار بوسيله چهار هنجار زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی قوي کاربردترین ادب برای اتصال آماتورها براي دايم قانون وصله پوششی است که عزب هزينه درا مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://tituswe1nz.look4blog.com/21246863/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story