1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم دره معماري سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار قسم به چهار قاعده زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبالب کاربردترین وجه برای اتصال آماتورها به قصد غم هماره سبك وصله پوششی است که يك تنه هزينه درا مقاطع با http://jaidenvi4vf.bloggin-ads.com/18052711/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story