1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم تو معماري سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار با چهار روال زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزمند کاربردترین مذهب برای اتصال آماتورها سوگند به هم بستر هنجار وصله پوششی است که بي همتا دخل مقاطع با http://andyry7po.pages10.com/--34203538

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story