1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن خلق ها

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم در ويلا سازی از وصله میلگرد استعمال میشود، اینکار سوگند به چهار طرز زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آبدار کاربردترین رويه برای اتصال آماتورها به قصد همواره هم آغوش طرز وصله پوششی است که واحد ناقوس مقاطع با قطر http://riverco5tr.yomoblog.com/1383802/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-قبيله-ها

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story