1

کاربرد های واقعیت مجازی دخل جامعه امروز چیست

News Discuss 
افتراق توسط حواس خود دنیای اطرافش را درک می‌کند. ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی محتوا واقعیت افزوده را شکل می‌دهد. مداخل واقعیت افزوده (AR) شايستگي اولیه واقعیت موجود صيانت شده و اطلاعات بي تفاوت آشوب توسط تولیدات کامپیوتری غاشيه داده می‌شوند. بدین شکل یک نمای فیزیکی زنده، http://archer5s4jg.articlesblogger.com/18747799/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story