1

بیت کوین چیست؟ جمهور چیز درباره بیت کوین و خديو پول بيگانه های دیجیتال

News Discuss 
مجموع چیز از ساج ۲۰۰۸ و انتشار مقاله‌ای که نوعی سرمايه الکترونیک به سمت شهرت بیت کوین دروازه لمحه معرفی شده بود بدو شد. هویت ناشناسی به منظور لقب ساتوشی ناکاموتو آغازگر انقلابی بود که سال‌ها اندازه بوسيله تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد و اقتصاددانان را براي بحث‌های نظری http://finn5z0e1.blogs-service.com/24632498/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story