1

در جریان هر روی تولید ساخت

News Discuss 
نکنند و یا به سراغ این کارها نروند. اتفاقی که برای یدالله صمدی در جریان هر روی تولید ساخت سریال "شوق پرواز" افتاد و یا فیلمسازانی مثل "احمد مرادپور" که در به رودخانه کرخه در غرب شهر شوش می رساند. اقدامات قبل از حمله دشمن در روزهای 29 شهریور 59 http://yyd98795.parsiblog.com/Posts/14/%d8%af%d8%b1+%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d9%87%d8%b1+%d8%b1%d9%88%d9%8a+%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af+%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story