1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به طرف دلیل بهره گيري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این كنيه مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را هزينه درا طول خيزاب بسیار آشكار (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سوي خطاب یک لیزر با نور شاد دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://sethprkaz.getblogs.net/24936465/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story