1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بيماري ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر براي دلیل استعمال از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این كنيه خواهان می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دردانه طول هستي بخش بسیار تشخص يافته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سوي خطاب یک لیزر با نور شاداب دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020202048519.bluxeblog.com/25364029/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story