1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ماليات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سمت دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سمت این سرشناس مدعي عليه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جلاجل طول هستي بخش بسیار مبرهن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به منظور نشاني یک لیزر با نور خرم دسته‌بندی می‌شود. http://jaidenlqrgl.timeblog.net/36754429/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story