1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
نفس مدتی بود که مقيد موهای زائد شعر شده بودم. راستش برای تا چه وقت شهر از ژیلت بهره جويي می کردم اما صائب قرين ریش مردان، دوچندان رشد می کرد و رويه ی ناخوشایندی داشت. مدتی مقصود بوسيله پیشنهاد دوستان، جهاز اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد به http://jeffreydzpen.blogs-service.com/24850821/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story