1

آیا تاسیساتی و لوله کش پول زیادی به دست می آورد؟

News Discuss 
الکتریسیته برای به کار انداختن تجهیزاتی مانند نقالهها، ریفاینرها، الکتروموتورهای فن، موتورهای پرس هیدرولیک، سنبادهها و سامانه کنترل آلودگی در کارخانه استفاده میشود. انتشارهای پرس داغ و مصرف انرژی آن، تا حد زیادی به شرایط پرس بستگی دارد. 1- زیرشاخص اول ارتقای تکنولوژی؛ ارتقا و ترمیم طبقات پرس: منابع https://raymondytle605937.jiliblog.com/68122218/4-لوله-کشی-مهم-در-بازسازی-ساختمان-نکات-طلایی-اجرا

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story