1

فرش 1200 شانه کاشان - فرش ماشینی

News Discuss 
درصد پلاستیک فرش های ماشینی زیاد است و سایر ناخالصی های مو را به راحتی جذب می کند اما فرش دستباف مو و کثیفی را جذب نمی کند و خانه را آلوده نمی کند. بسته بندی خشکبار نیز مانند بسته بندی حبوبات نیازمند مجوز میباشد، به این خاطر شما https://sites2000.com/story1371073/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story