1

در امن کردن محل حادثه ترافیکی کدام مورد صحیح نمیباشد

News Discuss 
در امن کردن محل حادثه ترافیکی کدام مورد صحیح نمیباشد؟ مراقبت از سلامت خود خاموش کردن وسیله نقلیه حادثه ساز دور کردن مصدوم از محل حادثه نجات دادن جان مصدوم گیر افتاده در آتش گزینه صحیح 4 می باشد سوالات ایین نامه رانندگی برا ی گرفتن گواهینامه راهنمایی و رانندگی https://virgool.io/@m2424/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-dv4mjgpsy41l

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story