1

ظروف سرامـیک-کاسه و پیـاله-بشقاب-سرویس چینی-دیس-ظروف آرکوپال

News Discuss 
«عيشي» و «محمود مجلّد» نيز از هنرمندان دوره سلطان يعقوب بودهاند. در دورههاي متأخر، از جمله در عهد تيموريان و صفويان نيز صحاف، علاوه بر تسلط به فن تجليد، از ديگر هنرهاي عصري چونان افشانگري، ابريسازي، نقاشي، مقواسازي، تذهيب، خوشنويسي آگاه بوده و در زمره اهل فضل و دانش https://lorenzk692ypg5.wikifrontier.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story