1

کدام چراغ راهنمایی معمولا در محل برخورد راه اصلی با راه فرعی نصب می گردد؟

News Discuss 
کدام چراغ راهنمایی معمولا در محل برخورد راه اصلی با راه فرعی نصب می گردد؟ الف- چراغ چشمک ‌زن قرمز ب- فاصله چراغ چشمک ‌زن قرمز برای ایست ج- چراغ چشمک ‌زن قرمز برای عبور د- چراغ چشمک‌ زن زرد گزینه صحیح: د سوالات رایگان آیین نامه رانندگی https://baamardom.ir/200420/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story