1

Not known Facts About wabo88

News Discuss 
2°. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan; d. voor zover deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel two.1, eerste lid, onder i, voor zover https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story