1

Not known Facts About casino wabo

News Discuss 
Het advies wordt uitgebracht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om de omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van de omgevingsvergunning. Artikel three.eleven, derde lid, tweede en derde volzin is van overeenkomstige toepassing. 1 Het is verboden een bouwwerk of deel daarvan dat is gebouwd zonder omgevingsvergunning in stand https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story