1

Not known Factual Statements About australia casino

News Discuss 
2 Het bevoegd gezag kan voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen voor zover deze betrekking hebben op: four Een satisfied toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder achieved betrekking tot het betrokken job verleende omgevingsvergunningen, voor zover het de https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story