1

انواع وسایل و تجهیزات آتش نشانی

News Discuss 
معرفی تجهیزات آتش نشانی ، شرکت گرمایش برودت پارس قادر به تأمین و فروش کلیه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از جمله کلیه تجهیزات اعلام و اطفاء حریق انواع تجهیزات اطفا حریق. تجهیزات اطفا حریق و انواع وسایل اتش نشانی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. تجهیزاتی که در ساختمان http://hseamniat.parsiblog.com/Posts/4/%c7%e4%e6%c7%da+%e6%d3%c7%ed%e1+%c2%ca%d4+%e4%d4%c7%e4%ed

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story