1

ترفند 5 ثانیه ای برای جملات انگیزشی

News Discuss 
بیماریا مراجع می تواندچشم انداز یک زندگی بدون مشکل را به خوبی مجسم و به آن اشاره کند. درمانگران می توانند همدلی خود را با جمله ی «متوجه هستم که…» و درک می کنم که به بیمار نشان دهند. من معتقدم که درمانگر با بدن خود و لحن خود همدلی https://shaney7tuu.magicianwiki.com/8287145/ترفند_5_ثانیه_ای_برای_جملات_انگیزشی_قوی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story