1

Mekong Smart City, Công trình thành phố thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án tỉnh thành sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ kiểu mẫu cho ĐBSCL. Dự án mang quy mô lên đến 7500 ha, tụ hội đa dạng https://setbookmarks.com/story13227401/mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-th%C3%B4ng-minh-thu%E1%BB%99c-huy%E1%BB%87n-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-th%E1%BB%8B-x%C3%A3-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-nghi%E1%BB%87p-nh%C3%A0-cung-c%E1%BA%A5p-g%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story