1

تربیت فرزند

News Discuss 
مجموعه احادیث تربیت کودک و هنگامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند بايد اجازه بگيرند، همانگونه كه اشخاصى كه پيش از آنها بودند اجازه مى‏گرفتند. اينچنين خداوند آياتش را براى شما تبيين مى‏كند و خدا دانا و حكيم است. (پسرم!) با بى اعتنايى از مردم روى مگردان، و مغرورانه https://writeablog.net/beatcelery46/khtlf-dr-trbyt-frznd-w-rhkhrhy-rsydn-bh-hmhngy-w-hmkhry-b-hmsr

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story