1

Mekong Smart City, Dự án thành thị sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thị thành sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại nhà cung cấp kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên tới 7500 ha, tập trung https://friendlybookmark.com/story13227533/mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%C3%A0nh-th%E1%BB%8B-th%C3%B4ng-minh-thu%E1%BB%99c-huy%E1%BB%87n-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-huy%E1%BB%87n-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-nh%C3%A0-cung-c%E1%BA%A5p-ki%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story