1

تربیت فرزند

News Discuss 
تربیت فرزند در خانوادۀ مسیحی اگر خواسته فرزند ما معقول است اما توان پاسخگويي به آن را نداريم، بايد ما به عدم توانايي خود اعتراف کنيم و دليل آن را نيز برايش توضيح دهيم. در مواقعي که پدر و مادر توانايي برآورده کردن نياز فرزندان خود را ندارند، همدلي با https://historyhub.history.gov/external-link.jspa?url=https://ravanbazar.ir/raising-a-child/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story