1

پیدا کردن فرش

News Discuss 
این عمل به صورت متناوب در تار و پود فرش تکرار میشود. از قلعه بزرگ قم چقا در عصر پارتها و ساسانیان نیز استفاده شده که همزمان با محاصره آتشکده آذرگشسب در تخت سلیمان (۱۰۰ کیلومتری شمال همین قلعه) به وسیله هراکیلوس امپراتور روم، موجبات تخریب آن فراهم شدهاست. https://digifarsh.com/Mag/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-1401/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story